Hus og have

Tilstandsrapport – hvornår skal man have den og hvad indeholder den?

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en neutral og skriftlig vurdering af et hus, rækkehus eller sommerhus’ tilstand, som er udført af en byggesagkyndig. Det er ikke udbredt at lave tilstandsrapport på ejerlejligheder, da de indgår i en større bygning. Her ville man være nødsaget til at lave en tilstandsrapport på hele bygningen, hvilket vil være et alt for omfattende arbejde.

I en tilstandsrapport er alle bygninger på den pågældende grund omfattet, medmindre de er direkte undtaget.

I tilstandsrapporten oplyses der omkring skader eller tegn på skader i bygningen. Det kan fx være i form af brud, lækager, revner, svækkelser eller ødelæggelser i bygningens konstruktion. De dele af bygningen der bliver gennemgået omfatter, lofter, gulve, gulvkonstruktioner, sokler, fundamenter, kælder, døre, vinduer, etageadskillelse, indvendige trapper, bad og toilet. Derudover vurderes der også hvor lang levetid bygningens tag har (læs mere på dansktag.dk) og der noteres også om der er kendskab til nogle fejl eller skader i forbindelse med bygningens VVS installationer.

I tilstandsrapporten indgår der også en ”karakterskala” hvor skaderne eller tegn på skader på/i bygningen, vurderes ud fra; kosmetisk skader, mindre alvorlige skader, alvorlig skade og kritisk skade. I tillæg til tilstandsrapporten vil man også give bygningen en eller flere husbeskrivelser. I husbeskrivelserne beskrives de karakteristika der er, ved forskellige typer af huse. Disse kaldes, i tillægget, OBS punkter og beskriver hvilke ting man skal være opmærksom på, ved køb af et hus med de pågældende karakteristika.

Hvornår udarbejdes en tilstandsrapport?

Man får typisk udarbejdet en tilstandsrapport i forbindelse med hussalg. Dette er obligatorisk hvis man skal have tegnet en ejerskifteforsikring når man skal købe/sælge hus, på trods af at tilstandsrapporten ikke er lovpligtig.

I forbindelse med tilstandsrapporten vil man typisk også få udarbejdet en elinstallationsrapport, da dette også er påkrævet, når man skal have tegnet ejerskifteforsikring. Dette er en rapport hvori der bliver vurderet, alle synlige elinstallationer af en autoriseret elinstallatør, samt foretaget målinger og stikprøver på stikkontakter, lampeudtag osv. Også ved en elinstallationsrapport, bliver elinstallationerne vurderet ud fra karakterskala.

Formålet med tilstandsrapporten

Formålet med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, er at give en potentiel køber et billede af huset/bygningens tilstand i forbindelse med køb/salg. Nogle skader bider man som køber, måske ikke mærke i, medmindre man har erfaring eller kendskab til hvad man skal kigge efter.

En tilstandsrapport er dog ikke nødvendigvis fyldestgørende, da skjulte skader ikke indgår heri- disse er dog dækket af en ejerskifteforsikring. Desuden indgår emner som slid og byggetekniske problemer heller ikke i en tilstandsrapport, da disse er almindelige for ældre huse og ejendomme.

Foruden af sikre en køber ved et salg, sikrer en tilstandsrapport også sælger da de er nødvendige, for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring kan sælger fraskrive sig en del af ansvaret for skjulte fejl og mangler. Det er dog sælger der selv skal sørge for at få udarbejdet en tilstandsrapport og betale for dem. Efter tilstandsrapportens udarbejdelse, har sælger mulighed for at få udbedret skaderne, og efterfølgende få udarbejdet et tillæg til tilstandsrapporten, hvori det fremgår at skaderne eller fejlene er blevet udbedret.

Denne korte gennemgang af tilstandsrapporten er baseret på oplysninger fra hjemmesiden tilstandsrapport-pris.dk, som har mange ekstra informationer.

Have your say